Handreiking voor artsen om met patiënten in gesprek te gaan

Tijdig praten over het levenseinde

Tijdig praten over het levenseinde

KNMG handreiking

KNMG handreiking

Tijdig praten over het levenseinde

Handreiking voor artsen om met patiënten in gesprek te gaan

Tijdig praten over het levenseinde