Knmg.nl/pratenoverlevenseinde

Knmg.nl/praten-over-levenseinde

Opmaak:
Zevenmijls, Utrecht, www.zevenmijls.nl

Contactgegevens:
Postbus 20051, 3502 LB Utrecht, www.knmg.nl

Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding KNMG-handreiking Tijdig praten over   het levenseinde, KNMG, 2021.


De handreiking Tijdig praten over het levenseinde, van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), goedgekeurd door het Federatiebestuur op 18 november 2021. Vierde versie (eerste versie KNMG, juni 2011, tweede versie KNMG, 2012, derde versie KNMG, 2017).

Voorop voor dokter en zorg
Artsenfederatie KNMG werkt aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg en optimale beroepsuitoefening van ruim 65.000 artsen en studenten geneeskunde. Om te zorgen dat artsen er kunnen zijn voor iedereen die zorg nodig heeft.

Van de KNMG maken deel uit:
De Geneeskundestudent, de Federatie Medisch Specialisten, de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).

Deze handreiking is een samenwerking van KNMG, Patiëntenfederatie Nederland en NHG. Daarnaast is inhoudelijk overleg geweest met KNB (Koninklijke Notariële Genootschap).


Colofon KNMG voorop voor dokter en zorg

Knmg.nl/pratenoverlevenseinde

Knmg.nl/praten-over-levenseinde

Opmaak:
Zevenmijls, Utrecht, www.zevenmijls.nl

Contactgegevens:
Postbus 20051, 3502 LB Utrecht, www.knmg.nl

Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding KNMG-handreiking Tijdig praten over   het levenseinde, KNMG, 2021.


De handreiking Tijdig praten over het levenseinde, van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), goedgekeurd door het Federatiebestuur op 18 november 2021. Vierde versie (eerste versie KNMG, juni 2011, tweede versie KNMG, 2012, derde versie KNMG, 2017).

Voorop voor dokter en zorg
Artsenfederatie KNMG werkt aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg en optimale beroepsuitoefening van ruim 65.000 artsen en studenten geneeskunde. Om te zorgen dat artsen er kunnen zijn voor iedereen die zorg nodig heeft.

Van de KNMG maken deel uit:
De Geneeskundestudent, de Federatie Medisch Specialisten, de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).

Deze handreiking is een samenwerking van KNMG, Patiëntenfederatie Nederland en NHG. Daarnaast is inhoudelijk overleg geweest met KNB (Koninklijke Notariële Genootschap).


Colofon KNMG voorop voor dokter en zorg