Schrijfwijze
Voor de leesbaarheid gebruiken we in deze handreiking steeds ‘hij’, ‘hem’ en ‘zijn’, als we het hebben over bijvoorbeeld een patiënt. Natuurlijk kunt u daarvoor ook ‘zij’ en ‘haar’ lezen.

Inhoudsopgave 

Tijdig praten over het levenseinde

Schrijfwijze
Voor de leesbaarheid gebruiken we in deze handreiking steeds ‘hij’, ‘hem’ en ‘zijn’, als we het hebben over bijvoorbeeld een patiënt. Natuurlijk kunt u daarvoor ook ‘zij’ en ‘haar’ lezen.

Inhoudsopgave 

Tijdig praten over het levenseinde